Vaša televízia má tieto parametre:
Šířka zařízení mobilov: 48
Hmotnost zařízení mobilov: 112 kg
Všetky dole vypísané držiaky sú vhodné.