Vaša televízia má tieto parametre:
Šířka zařízení mobilov: 50
Hmotnost zařízení mobilov: 76 kg
Všetky dole vypísané držiaky sú vhodné.