Vaša televízia má tieto parametre:
Hmotnost zařízení mobilov: 184 kg
Šířka zařízení mobilov: 72
Všetky dole vypísané držiaky sú vhodné.