Vaša televízia má tieto parametre:
Šířka zařízení mobilov: 60
Hmotnost zařízení mobilov: 107 kg
Všetky dole vypísané držiaky sú vhodné.