Vaša televízia má tieto parametre:
Šířka zařízení mobilov: 79
Hmotnost zařízení mobilov: 246 kg
Všetky dole vypísané držiaky sú vhodné.