Vaša televízia má tieto parametre:
Šířka zařízení mobilov: 74
Hmotnost zařízení mobilov: 207 kg
Všetky dole vypísané držiaky sú vhodné.