Vaša televízia má tieto parametre:
Šířka zařízení mobilov: 56
Hmotnost zařízení mobilov: 110 kg
Všetky dole vypísané držiaky sú vhodné.