Vaša televízia má tieto parametre:
Hmotnost zařízení mobilov: 185 kg
Šířka zařízení mobilov: 76.6
Všetky dole vypísané držiaky sú vhodné.