Vaša televízia má tieto parametre:
Šířka zařízení mobilov: 77
Hmotnost zařízení mobilov: 183 kg
Všetky dole vypísané držiaky sú vhodné.