Vaša televízia má tieto parametre:
Šířka zařízení mobilov: 72
Hmotnost zařízení mobilov: 142.5 kg
Všetky dole vypísané držiaky sú vhodné.